Schrijven moet je! Stap 5 (interactie)

17 mei 2017

Mijn persoonlijke campagne en het verschijnen van ons boek 101% IKTM vonden beide plaats in het eerste kwartaal van dit jaar. Sinds toen is mijn persoonlijke netwerk enorm gegroeid. Alleen al op LinkedIn steeg het aantal connecties met 10% tot nu 1586 contacten. Ook via andere netwerken ben ik door veel individuen en organisaties benaderd. Het aantal stakeholders, of belanghebbenden, van mijn persoonlijke merk is dus steeds groter geworden.

De meest urgente vraag die mij bezighoudt nu is hoe ik al die personen ook daadwerkelijk betrokken houd. Hoe houd ik bij vanuit welke hoedanigheid ik ze ken, waarvoor ik hun mening of ervaringen wil gaan polsen, wat ik ze wil laten weten als het gaat om mijn politieke en vakmatige vorderingen? In LinkedIn kan ik te weinig kwijt en de vele pogingen om tot een handig Excelbestand te komen hebben tot weinig geleid. Bovendien hebben niet al deze mensen een even groot belang in mijn merk en werk en vice versa.

Tijd om dat eens in kaart te brengen en van daaruit een praktische oplossing te vinden voor een netwerkdatabase…. Hoog tijd voor stap 5 interactie.

Belang-rijk

Imago en vertrouwen zijn twee begrippen die van groot belang zijn voor je persoonlijke merk. Bij sterke merken komt het imago overeen met de identiteit en gewenste uitstraling. Bovendien genieten sterke merken een groot vertrouwen. Interactie draagt bij aan zowel imago als vertrouwen. En zeker persoonlijk contact heeft een groot effect, omdat interpersoonlijke interactie vaak de meeste impact heeft op de ervaring van de ander. Interactie wordt in het boek besproken aan de hand van stakeholdermanagement, het beïnvloedingsmodel en de klantreis.

Stakeholders, een Engelse maar wel beter dekkende term voor belanghebbenden of betrokkenen, zijn alle individuen en vertegenwoordigers van organisaties die een belang hebben bij het merk of waar het merk belang bij heeft. Mensen en groepen mensen waar ik belang in zie zijn bijvoorbeeld:

Belang, daar gaat het om en dat is dan ook de basis voor het stakeholdermanagementmodel: indien het wederzijdse belang van merk en stakeholder groot is, is andere inzet nodig dan als het belang voor beide klein is. Dat ziet er dan zo uit:

In het vak partners staan veel potentiële ambassadeurs van mijn merk, maar ik weet zeker ook in het vak omgeving. Voor alle stakeholders geldt dat contact onderhouden moet worden. Voor de toeschouwers volstaan Facebook en Twitter denk ik, voor de partners is het juist nodig regelmatig samen te zitten. Op die manier wil ik graag dat de ruim 1000 mensen die alleen al in het vak Partners staan, positief praten over mijn persoonlijke merk. Hoe krijg ik ze zover?

 

Invloed op zes manieren

Het beïnvloedingsmodel beschrijft zes manieren waarop je mensen kunt beïnvloeden: sympathie, wederkerigheid, schaarste, autoriteit, consensus en consistentie. Deze pas ik alle toe. Maar ze nog eens op een rijtje zetten, geeft ook weer nieuwe ideeën. Politiek is compromissen sluiten en dus is wederkerigheid een van de in het oog springende beïnvloedingsmethoden. Daarnaast is consistentie er een (ik blijf wie ik ben en was). Voor de kiezers die niet direct sympathie ervaren bij mijn persoon, zijn ook autoriteit (goede kennis op de inhoud van bijvoorbeeld zorg of sociale zaken) en schaarste (laten zien waar mijn achtergrond en inhoud uniek op is) mogelijkheden om op voort te bouwen.

 

Klantreizen in de politiek

De klantreis is voor een politiek persoonlijk merk eigenlijk de grootste uitdaging: het transactiemoment leidt namelijk tot niets. Eigenlijk. Stemmen is anoniem en de kiezer moet maar afwachten wat zijn stem voor effect heeft. Hij krijgt er eigenlijk niets concreets voor terug immers. En voor de ‘leverancier’, het politieke merk is het lastig om service te verlenen als de klant anoniem is en blijft.

Deze bijzondere omstandigheden maken een klantreis voor mijn persoonlijke (politieke) merk nog interessanter. Want wat blijkt: het selectiemoment is meteen het aankoopmoment. Wanneer de transactie plaatsvindt is in sommige gevallen niet eens duidelijk (zoals bij mijn 1928 kiezers die nog even moeten afwachten wanneer ik in de Tweede Kamer zitting neem). En de service duurt denk ik tot en met de oriëntatie voor de volgende verkiezingen over vier jaar.

 

In elk geval levert deze klantreis wat mij betreft een paar concrete voornemens op. Zodra ik de Tweede Kamer in ga, zet ik een politiek blog (of dagboek) op dat ik ga delen met mijn achterban. En ik ga nadenken over een persoonlijke stemwijzer als oriëntatiehulp bij de volgende verkiezingen.

Contact is en blijft het sleutelbegrip in deze stap Interactie. Logisch. Maar voornemens zijn dan niet genoeg. Schrijven moet ik!

 

Reactie persoonlijk merkbegeleider Roel:

“Weer leuk om te lezen. Ik herken de afweging van de stakeholders. Volgens mij die Excelsheet er toch komen of probeer een soort CRM-systeem zodat je je informatie kan richten op specifieke lezers en ontvangers. Zeker bij zo’n groot netwerk als het jouwe, is het wel veel werk. Weet je al hoe je dat voor elkaar krijgt? De beïnvloedingsstrategieën helpen je om na te denken over de toon van je boodschap en ook hoe de ontvanger naar jou en je boodschap kijkt. Als mensen niet ontspannen zijn in jouw omgeving of door de omgeving komt de boodschap niet over. Je hebt in de campagne al wel gemerkt dat mensen niet altijd naar argumenten luisteren. In onze trainingen merk ik dat jij als geen ander voor een veilige en tegelijkertijd uitdagende omgeving kan zorgen; een goede basis om je netwerk te betrekken en dus uit te bouwen.

Nog even over de klantreis: die kun je natuurlijk ook ruimer zien dan alleen de ‘stemvoorkeur’ als transactie of levering. De klantreis is óók het volksvertegenwoordigen zelf en het realiseren van veranderingen voor Nederland. Jouw bijdrage daaraan is net zo goed te beschouwen als een ‘product’: een motie of wet bijvoorbeeld. Kijk op die manier nog eens naar de klantreis voor je stakeholders!”