Nulmeting

Bepaal met de meting waar jij het beste kan beginnen met jouw merkplan en dus in het boek!

Identiteit

0
1
2
3
4
Ik kan benoemen wat mijn drijfveren zijn in mijn werk.
Ik kan in twee of drie trefwoorden uitleggen wat mijn karakter is.
Mensen om mij heen kunnen in twee of drie trefwoorden uitleggen wat mijn karakter is.
De trefwoorden waarmee mensen mijn karakter beschrijven komen overeen met de trefwoorden die ik gebruik.

Gemiddeld:

Eigenschappen

0
1
2
3
4
Ik kan mijn drie belangrijkste kwaliteiten benoemen.
Ik kan in twee of drie zinnen uitleggen waar ik passie voor heb.
Ik kan in twee of drie zinnen uitleggen wat mijn grote talent is.
Ik kan in twee of drie zinnen uitleggen wat mijn toegevoegde waarde is voor een organisatie of opdrachtgever.
Mijn passie, talent en toegevoegde waarde komen met elkaar overeen.

Gemiddeld:

Keuzes

0
1
2
3
4
Ik wil mijn loopbaan veranderen.
Ik kan in twee of drie zinnen mijn belangrijkste prestaties benoemen.
Ik kan in twee of drie zinnen uitleggen waarom opdracht-/werkgevers voor mij (moeten) kiezen.
De kwaliteiten die ik heb, kan ik omzetten in een belofte.
Ik weet hoe ik de verwachtingen van opdracht-/werkgevers waar moet maken.

Gemiddeld:

Plannen

0
1
2
3
4
Ik weet hoe ik met mijn belofte en kwaliteiten geld kan verdienen.
Ik weet hoe ik mijn belofte en kwaliteiten kan verspreiden.
Ik weet welke uitstraling past bij mijn belofte en kwaliteiten.
Ik zorg bewust dat mijn uitstraling past bij mijn belofte en kwaliteiten.
Ik laat mijn doelstellingen niet los.
Ik weet welke keuzes ik kan en moet maken.

Gemiddeld:

Interactie

0
1
2
3
4
Ik weet wie mijn stakeholders zijn en wie ik welke type aandacht moet geven.
Ik weet hoe ik social media kan gebruiken om mijn netwerk te vergroten.
Ik weet op welke manieren ik anderen kan beïnvloeden.
Ik weet welke personen in mijn netwerk mijn waarde kunnen vergroten.
Ik gebruik mijn netwerken om mijn waarde te vergroten.

Gemiddeld:

Herijken

0
1
2
3
4
Ik durf feedback te vragen.
Ik gebruik feedback om te leren en bij te sturen.
Ik heb een nieuwe ontwikkeling nodig.
Ik wil met mijn merk nieuwe diensten of producten aanbieden.
Ik wil met mijn merk nieuwe doelgroepen aanspreken.

Gemiddeld:

Ontvang de test in je mailbox