101% IK: #hoedan?

22 maart 2017

Stap 3 – Keuzes

Keuzes maken. In een van de vorige stappen heb ik al aangegeven dat dat niet mijn sterkste eigenschap is. Des te interessanter van deze derde stap voor mij, is dat ik middenin een transformatieproces zit. Nu ben ik zowel ondernemer als gemeenteraadslid en werk ik aan diverse taken met en voor veel verschillende opdrachtgevers. Maar ik ben nu ook opvolger voor de Tweede Kamerfractie van de VVD en de kans is redelijk aanwezig dat ik over een paar maanden full-time politica ben. Dat maakt me blij (dank aan alle kiezers!). Maar wat betekent dat voor mijn keuzes en mijn merk?

Mijn identiteit en eigenschappen veranderen natuurlijk niet zomaar. Keuzes wel. Maar hoe dan? In ons boek 101% IK bestaat stap 3 uit twee modellen: de gouden cirkel van Simon Sinek en het business model canvas. De gouden cirkel daagt uit om drie hoofdvragen te beantwoorden: waarom, hoe en wat? Dat klinkt heel makkelijk, maar heel veel merken en ook mensen blijven vaak hangen bij de wat-vraag. Het antwoord op de wat-vraag kan bijvoorbeeld zijn welke producten of diensten je aanbiedt of op welke functie je gaat solliciteren. In mijn geval: strategieopdrachten en gemeenteraadswerk. Sinek betoogt dat sterke organisaties handelen vanuit een waarom en dat het hoe en wat vanzelf volgt. Voor sterke persoonlijke merken geldt dat wat ons betreft ook. Dus of ik nou full-time ondernemer of politica ben, dat hoeft geen verschil te maken als het waarom hetzelfde is. Mijn ‘wat’ gaat wel veranderen.

Het waarom is een overtuiging, dus niet alleen een wensbeeld. Mijn antwoord op de waarom-vraag is dat ik geloof in de kracht van het individu. Mijn overtuiging is dat iedereen meer kan dan hij zelf vaak denkt en ik wil er graag aan bijdragen dat mensen dat ook zo ondervinden. De hoe-vraag ligt vaak ook wel in lijn met de eigenschappen: in mijn geval ambitieus, betrokken, ‘maker’, evenwichtig en ‘met een knipoog’. Ofwel mijn antwoord op de hoe-vraag is: stimuleren, uitdagen en ondersteunen van de mensen met wie ik contact heb. Waarbij contact heel breed is wat mij betreft; zeker in de politiek (met ruim 1900 voorkeursstemmen en 2,3 miljoen stemmen op mijn partij vind ik dat ik met al die stemmers enige vorm van contact moet hebben).

Wat ik te bieden heb: stimulerende samenwerking en ondersteunend leiderschap, inhoudelijke en persoonlijke inzichten en uitdagende interacties. Dat is
mijn inzet om straks samen met andere politici beleid en wetgeving vorm te geven om te zorgen dat Nederland een land is waar iedereen toch een beetje meer kan dan-ie dacht.

 

Dit benoemen en kiezen valt me mee. De gouden cirkel is nog steeds wel een papieren exercitie. Het wordt pas spannend als het echt in de praktijk moet komen en daarvoor is de volgende stap: het businessmodelcanvas. Ook op papier, maar al veel concreter.

 

 

 

Te beginnen bij de klantsegmenten: in mijn geval mensen wiens ideeën en keuzes invloed hebben op het leven van anderen. Voor mij zijn dat vooral ondernemers en zorgmensen. Hun keuzes voor zowel het nu als voor de toekomst kunnen anderen en daarmee de samenleving sterk vooruit helpen.

Van daaruit formuleer ik de belofte in mijn propositie: ik kan helpen perspectief concreet te maken en je vervolgens uitdagen en ruimte geven om je ideeën en keuzes meer te laten zien en te doen!

En zo vult mijn businessmodelcanvas zich. De inkomstenstroom is
wat mij betreft zowel het vertrouwen van de klantsegmenten en daarmee voorkeursstemmen, alsook daadwerkelijke output, namelijk moties of voorstellen waar ik een meerderheid voor kan vinden.  Stel ik me zo voor…

 

 

Al deze ideeën, of liever keuzes, opschrijven geeft me inzicht dat ik in mijn rol als politica (of dat nou lokaal of landelijk is) nog wat meer interactieve platforms moet gaan vinden. Enerzijds voor draagvlak en ideeën maar ook en vooral om contact te blijven houden en mensen te kunnen stimuleren. Met LinkedIn heb ik de afgelopen tijd veel contacten versterkt, dat biedt een aardige basis en geeft ook veel input heb ik gemerkt.  Ook de vele werkbezoeken en rondetafelgesprekken die ik de afgelopen weken heb georganiseerd passen bij de mensen en middelen in dit businessmodelcanvas. Maar ik kan me voorstellen dat ik op meer platforms kan aanhaken, zeker als het gaat om ondernemers, zorgmedewerkers en ambtenaren. Dat lijkt me dan ook een goed voornemen om mee te nemen in mijn plannen in stap 4.

Commentaar van merkbegeleider Roel Wolbrink

Allereerst natuurlijk gefeliciteerd met de mooie uitslag. Jij komt er wel. Gaaf. Bovenstaand verhaal is uit het hart geschreven. Vanuit jouw eigen merk en wat is het mooi om te zien dat het nog steeds klopt met jouw merk. Ook weer niet verrassend natuurlijk. De gouden cirkel klopt. Het businessmodelcanvas kan in de loop van de komende maanden nog aangescherpt worden. Het wringt wellicht ook een beetje om niet een bedrijf maar jouw politieke carrière in het canvas te stoppen. Toch klopt het. De kosten en opbrengsten zijn niet in financiële termen gegoten maar in inzet en opbrengsten voor jezelf en het land. De opbrengsten voor jou kun je nog verder specificeren. Wat levert het jou zelf op? Dat zal ook blijken in stap 4 en daarna in de laatste stap van persoonlijk leiderschap. Ik volg het graag. Als merkbegeleider en klankbord. Wordt leuk!